Risk1:an / Halka

Utbildningen som gör dig medveten!

Riskettan
Är en obligatorisk utbildning. Det är en kurs som varar i 3 timmar och som handlar om olycksrisker i trafiken. Vi pratar om olika riskbeteende samt alkohol och andra droger. Vi diskuterar attityder och värderingar i olika sammanhang. Efter slutförd utbildning är riskettan sedan giltig i 5 år.


Kommande Kurser

Nästa kurs i Malmö är 25/2, 25/3 kl 08.30-11.30
Anmälan ska ske innan till 040-221900 eller maila rask-trafikskola@telia.com


Halkkörningen
Är också en obligatorisk utbildning som sedan gäller i 5 år. På halkbanan får eleverna en upplevelse i hur det är att köra i halt väglag, samt en genomgång i säkerhetshallen. Denna utbildning är 4 timmar. Efter som det ställt stora krav och goda kunskaper för att manövrera bilen på halkbanan anmäler vi på skolan er när ni är redo. Lärare och elev åker då ut till Bulltoftabanan tillsammans där utbildningen hålls.

Mer info om banan hittar ni här nedan.


Bulltoftabanan