Kommande handledarkurser

I Malmö lörd 22/1 kl 9.00-12.00, 22/2, 12/4 kl 8.30-11.30 I Svedala Lörd 22/1 kursen blir i Malmö pga corona rekomendationer, 26/2,26/3 kl 09:00-12:00